Algemene Voorwaarden MBK.website

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die MKB.website (initiatief en dienst van 2Dynamic) hanteert zijn opgesteld door de branchevereniging ICT~Office. Deze vereniging behartigt de belangen van IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Modules

De modules die voor onze producten en diensten van toepassing zijn, zijn de volgende:

Verwerkersovereenkomst

Onze verwerkersovereenkomst bestaat uit twee onderdelen:

  • het Data Pro Statement
  • de Standaardclausules voor verwerking.

In het Data Pro Statement geven we inhoudelijk aan welke verwerkingen de software voor geschikt is, wat voor soort gegevens verwerkt worden, hoe we de persoonsgegevens beveiligen, ons datalek protocol en meer.

Het tweede deel bestaat uit de standaardclausules voor verwerking. Hierin zijn alle algemene onderwerpen opgenomen die op basis van artikel 28 lid 3 AVG in een verwerkersovereenkomst moeten worden. Klik hieronder om de verwerkersovereenkomst op te vragen.

Onze verwerkersovereenkomst is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Updates

  • Op 24 mei 2018 is onze verwerkerovereenkomst aangepast.
    Wijzigingen: Versie datum aangepast